Domači razpisi

Entrepreneur-Idea

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2015)

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 40.000.000 EUR Rok prijave: 07.04., 07.05., 08.06., 07.07., 07.09, 07.10.2015. Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne...

kos

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom (P1 TIP 2015)

Rok prijave: 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.09. in 15.10.2015 Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje...

92282725

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015 (P2A)

Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ do 480.000 EUR. Maksimalna višina subvencije je 12.000 EUR. Rok prijave: 21.04.2015 Predmet produkta so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski...

trkanje-a

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)

Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ do 1.480.000 EUR. Maksimalna višina subvencije za podjetje je 20.000 EUR. Rok prijave: 31.03.2015 Predmet produkta so subvencije za novoustanovljena podjetja v problemskih...

extra-extra

Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije

SID banka namenja posebno pozornost malim in srednje velikim podjetjem. Zagotavlja jim finančna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje in razvoj. Podjetja vseh velikosti pa SID banka podpira tudi...

HotNewsStamp

Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)

SID banka še vedno objavlja dva programa iz Posojilnega sklada za MSP Če potrebujete v vašem podjetju kredit, vam nudimo pomoč pri pripravi dokumentacije, da lahko zaprosite za ta ugodnejši: Mikro...