SID banka namenja posebno pozornost malim in srednje velikim podjetjem. Zagotavlja jim finančna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje in razvoj. Podjetja vseh velikosti pa SID banka podpira tudi pri njihovem poslovanju v tujini in osvajanju novih trgov. Nameni Financiranje projektov za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij. Internacionalizacija poslovanja podjetij vseh […]

Končno so tudi naša podjetja dobila večjo, predvsem pa enakovrednejšo možnost sodelovanja na javnih razpisih EU… Obzorje 2020 (Horizon 2020) je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, […]