SID banka še vedno objavlja dva programa iz Posojilnega sklada za MSP

Če potrebujete v vašem podjetju kredit, vam nudimo pomoč pri pripravi dokumentacije, da lahko zaprosite za ta ugodnejši:

  • Mikro kredit v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR, ročnost kredita do 3 leta. Obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR + 2 %.
  • Kredit v višini od 100.001 EUR do 1.000.000 EUR, ročnost kredita do 3 leta. Obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR + pribitek glede na oceno kreditne sposobnosti podjetja.

Za vas BREZPLAČNO preverimo ali izpolnjujete pogoje razpisa SID BANKE!

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo zaposlene vsaj 3 osebe). Podjetje mora poslovati vsaj 2 leti.

Za vse dodatne informacije in pomoč pri razpisu se brez odlašanja obrnite na info@kam-data.eu!  Z veseljem vam bomo pomagali!