Končno so tudi naša podjetja dobila večjo, predvsem pa enakovrednejšo možnost sodelovanja na javnih razpisih EU…

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je novi okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Nadomešča 7. Okvirni program (FP7), ki se je konec leta 2013 iztekel. Obenem je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020. Program se je začel izvajati 1.1.2014 in se bo izvajal do 31.12.2020. Finančna sredstva programa bodo namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je preko 80 milijard EUR.

V primerjavi s 7. Okvirnim programom program Obzorje 2020 ponuja številne poenostavitve, veljajo pa tudi enotna pravila za udeležence.Financiranje opredeljeno v treh glavnih stebrih:

  • Odlična znanost (excellent Science), katere cilj je spodbujanje razvoja raziskovalcev in sodelovanje med MSP in znanstveniki;
  • Vodilni položaj v industriji (Industrial leadership), ki podpira  evropsko industrijo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, napredne proizvodnje, robotike, biotehnologije in vesolja;
  • Družbeni izzivi (Societal Challenges), ki je namenjen financiranju inovativnih projektov na področju zdravja, kmetijstva, pomorstva in biogospodarstva, energetike, prometa, podnebnih sprememb, okolju, gospodarni rabi virov in surovin, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnosti.

Zahtevajte več informacij o možnostih sodelovanja na programu Obzorje 2020: info@kam-data.eu ali 031.702.500.

Z veseljem vam bomo posredovali informacije ter vam primerno svetovali.