SID banka namenja posebno pozornost malim in srednje velikim podjetjem. Zagotavlja jim finančna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje in razvoj.

Podjetja vseh velikosti pa SID banka podpira tudi pri njihovem poslovanju v tujini in osvajanju novih trgov.

Nameni

 • Financiranje projektov za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij.
 • Internacionalizacija poslovanja podjetij vseh velikosti.

Ročnost

 • do 8 let

Sodelujoče poslovne banke

 • Abanka Vipa
 • Banka Celje
 • Banka Koper
 • Deželna banka Slovenije
 • Gorenjska banka
 • Hypo Alpe Adria Bank
 • Nova Kreditna banka Maribor
 • Nova Ljubljanska banka
 • Poštna banka Slovenije
 • Sberbank