Instrument MSP je razpis, ki se od marca izvaja v okviru programa Obzorja 2020. Ta program je izključno namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem. Namen je podpreti inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij. Vrednost projektov od 1 – 3 mio € […]