Instrument MSP je razpis, ki se od marca izvaja v okviru programa Obzorja 2020. Ta program je izključno namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem. Namen je podpreti inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

 • Vrednost projektov od 1 – 3 mio €
 • Višina subvencije: 70%
 • Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja

Prijava poteka na razpis poteka v treh fazah (možna je prijava tudi samo na posamezno fazo):

 1. Faza

V prvi fazi projekta se na desetih straneh predstavi projekt. Če se bo komisiji vaša ideja zdela inovativna in bo izražala visok potencial rasti, vas bodo pozvali k izvedbi študije izvedljivosti za kar lahko dobite do 50.000,00 eur.

 • Višina subvencije: 70% oz. max. 50.000,00 eur
 • Trajanje projekta: 6 mesecev
 • Rezultat: poslovni načrt s študijo izvedljivosti

Na drugo fazo projekta se lahko prijavite po zaključeni prvi fazi ali v kolikor ste poslovni plan projekta v podjetju izdelali sami.

 1. Faza

V drugi fazi projekta so upravičene aktivnosti testiranje, izdelava prototipa, pilotiranje, izdelava končnega produkta, tržna analiza ter ostale dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (produkt, proces, storitev, ipd.) preide v fazo, zrelo za trg. V primeru, da je potrebno še dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej fazi.

 • Višina subvencije: 70% oz. med 0,5 do 2,5 mio €
 • Trajanje projekta: od 12 do 24 mesecev
 • Rezultat: razvit in končan izdelek, pripravljen za trg.
 • Roki za oddajo II. faze projekta so vezani na tematiko
 1. Faza

Tretja faza prijave zajema podporo pri promociji in komercializaciji produkta na trg. Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni, vendar vam lahko podporo izrazijo z lažjim dostopom do javnega in zasebnega tveganega kapitala. V sklopu programa za MSP pa vam strokovnjaki nudijo tudi mentoriranje in coaching ter povezovanje na nacionalni ter globalni ravni.

Prioritetne teme razpisa:

 • Vesolje,
 • IKT sektor,
 • področje nanotehnologij,
 • medicina – področje biomarkerjev in diagnostičnih medicinskih pripomočkov,
 • eko-inovativna pridelava in predelava hrane,
 • podpora prizadevanj MSP pri razvoju uvajanja in replikacijo trga za inovativne rešitve za modro rast,
 • podpora pri spodbujanju inovacijskega potenciala malih in srednjih podjetij pri zmanjševanju dušika (alternativna goriva in druge oblike energijskih izvorov, pametni električni sistemi, nova znanja in tehnologije, javno ozaveščanje in sodelovanje….) in
 • transport.

Pri nas boste dobili vse potrebne informacije glede programa in strokovno pomoč pri pripravi dokumentacije, koordinaciji in vodenju projekta. Zahtevajte dodatne informacije: info@kam-data.eu ali tel: 031.702.500