Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov na področju IKT s skupnim proračunom v višini 561 mio eur. IKT 2015 je del programa Obzorje 2020. Razpisi so namenjeni podpori strategije v industriji na srednji in dolgi rok. Preko razpisov želi Evropska komisija spodbuditi hitrejši prehod od raziskav do trga.

V okviru navedenega razpisa je 15 tem, ki pokrivajo številne evropske izzive:
– Prilagojeno ter nizka poraba v računalništvu;
– Povečanje produktivnosti javnega sektorja in inovativnost s pomočjo računalništva v oblaku;
– Kolektivne platforme za osveščanje trajnosti ter družbenih inovacij;
– Raziskave na področju “Big data”;
– Tehnologije za kreativne industrije, socialnih medijev ter konvergence;
– Tehnologije za boljše učenje ter poučevanje ljudi;
– Robotika;
– Generična mikro in nano elektronska tehnologija;
– Integracija poskusov in objektov v FIRE+;
– Fotonika;
– Horizontalni vprašanja IKT;
– Internet stvari in platforme za povezovanje pametnih predmetov;
– Nove rešitve IKT za javna naročila;
– Mednarodno sodelovanje;

Inovativnost projektnih predlogov
Inovativnost ima pomembno vlogo pri vseh navedenih temah in jo morate izpostaviti v svojih projektih. Pri projektu so pomembne tudi potencialne uporabniške skupine ter družbeni vpliv rezultatov projekta.

Rok za oddajo
Rok za oddajo projektov je 14.4.2015 do 17:00 ure. Vsi razpisi v tem programu so enostopenjski. Do finančnih sredstev v okviru programa Horizon 2020 so upravičeni vsi pravni subjekti s sedežem v državi članici ali pridruženi državi.

Partnerstva
Na razpis se lahko prijavite zgolj v konzorciju. Minimalno tri organizacije iz treh različnih držav.