Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 40.000.000 EUR Rok prijave: 07.04., 07.05., 08.06., 07.07., 07.09, 07.10.2015. Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:  Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank […]

Rok prijave: 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.09. in 15.10.2015 Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka […]

Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ do 480.000 EUR. Maksimalna višina subvencije je 12.000 EUR. Rok prijave: 21.04.2015 Predmet produkta so subvencije za inovativna podjetja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2015. Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in […]

Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša največ do 1.480.000 EUR. Maksimalna višina subvencije za podjetje je 20.000 EUR. Rok prijave: 31.03.2015 Predmet produkta so subvencije za novoustanovljena podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2015. Namen produkta je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko […]